Textproduktion

TEXTPRODUKTION

Vi kan skriva helt nya texter åt er. Textproduktionen kan gå till på olika sätt. Vi kan till exempel skriva ihop innehållet från flera olika texter till en gemensam text. Om ni har en expert hos er som sitter inne på informationen kan vi intervjua personen och skapa texten utifrån det hen berättar. Vi kan också skriva texter utifrån egen research.

Exempel på texter vi kan skriva


Kundbrev

Ibland behöver ni skicka viktig information till era kunder, och då vill ni givetvis att kunden ska läsa brevet. Men varför gör de inte alltid det? Och varför ställer de så många frågor? Låt oss hjälpa er att skriva läsvärda kundbrev som är tydliga och begripliga.


Broschyrer och foldrar

Informativa broschyrer eller foldrar om ert företag måste vara kortfattade och lätta att läsa. Vi hjälper er att hitta kärnan i ert budskap och förmedla det i era broschyrer. 


Manualer och lathundar

Manualer och lathundar behövera vara formulerade på ett visst sätt för att de ska kunna följas. Vi hjälper er att skriva tydliga instruktioner, som alla förstår.

unsplash