Klarspråk

KLARSPRÅK


Vi språkgranskar, tar fram nya texter, håller i workshops och ger personlig feedback till skribenter.  Med vår hjälp säkerställer ni att era texter uppfyller kraven på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Tidigare kunder:

Så här kan jag hjälpa er:


Klarspråkgranskning

Har ni befintliga texter som behöver uppdateras? Vi granskar och bearbetar dem för att säkerställa att de är på klarspråk.


Nya texter

Ska ni ta fram helt nya texter? Vi skriver texterna åt er så att ni kan vara säkra på att de uppfyller kraven på klarspråk. Vi kan även granska och kvalitetssäkra nya texter som era medarbetare skriver.


Workshop eller kurs

Behöver era medarbetare mer kunskap eller inspiration i att skriva på klarspråk? Vi anordnar en workshop eller kurs hos er, anpassad efter er verksamhet och era texter.


Onlinekurser 

Nu planerar vi för en webbaserad grundkurs i klarspråk. Den passar alla som skriver på jobbet (både inom privat och offentlig sektor) och som på ett enkelt och flexibelt sätt vill lära sig att skriva klarspråk. 


Grundkurs i klarspråk på Klarspråk online


Personlig feedback

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på era texter ger vi personlig feedback till era medarbetare som arbetar med texter. De lämnar då in några texter till oss, som de sedan får muntlig och skriftlig feedback på. Då kan de själva utvecklas till säkrare skribenter.