Språkgranskning

SPRÅKGRANSKNING

​Språkgranskning innebär att vi läser och bearbetar era befintliga texter, för att säkerställa att de är tydliga, begripliga och läsvärda. En text kan granskas på fyra olika nivåer. Självklart hjälper vi er att avgöra på vilka nivåer era texter behöver granskas.

Fyra nivåer av språkgranskning


Språkgranskning sker på fyra olika nivåer, där nivå 4 är den mest avancerade. När vi granskar en text börjar vi alltid med den högsta nivån som vi har kommit överens om med er. Alla lägre nivåer ingår i språkgranskningen.


Nivå 4 | Textbearbetning

Vi arbetar med innehållet och strukturen. Det innebär att vi bland annat ser till att det finns en röd tråd och en bra struktur. Om det finns några luckor i innehållet kommer vi att uppmärksamma dem.


Nivå 3 | Språkredigering

Vi anpassar texten efter målgruppen och gör den mer begriplig genom att till exempel formulera om meningar och föreslå tydliga rubriker.


Nivå 2 | Språkgranskning & konsekvensredigering

Vi säkerställer att språket är korrekt och grammatiskt. Dessutom jobbar vi med att göra texten konsekvent gällande till exempel ordval och rubriker.


Nivå 1 | Korrekturläsning

Vi städar texten från exempelvis stavfel, tempusfel och andra skrivfel. Korrekturläsningen är den sista kontrollen innan texten kan börja användas. Den kan även beställas som separat tjänst.

unsplash