Om oss

Textbyrån Meningsbygget


Meningsbygget stöttar företag och andra organisationer i att vårda sina informativa texter. Hos oss kan du få hjälp med att bland annat skriva nya texter, språkgranska befintliga texter och utveckla ditt eget skrivande. Vi arbetar även med böcker och tar uppdrag som redaktörer och korrekturläsare åt både bokförlag och privatpersoner.

Eva Berg 

Textvårdare & skrivcoach (ägare)

Jag är den före detta tioåringen som blev ifrågasatt av bibliotekarien om jag verkligen skulle hinna läsa klart alla böcker som jag ville låna. Tji fick hon, för jag lämnade tillbaka dem utlästa redan efter en vecka! Jag fortsatte sedan att plöja böcker och skriva berättelser genom hela grundskolan och gymnasiet.


2013 tog jag min examen i informationsdesign, inriktning textdesign, från Mälardalens högskola.


2015 började jag frilansa som textredaktör på bokförlaget Natur & Kultur. 


2018 började jag driva verksamheten på heltid och tog uppdraget som skribent och klarspråksgranskare på länsstyrelserna. Då var jag fortfarande egenanställd.


Sedan 2019 driver jag textbyrån Meningsbygget och jobbar med det jag älskar, och kan bäst: att skriva och bearbeta texter.

Utbildning


Kandidatexamen i informationsdesign,

inriktning textdesign.


Mälardalens högskola, 2009-2013

Erfarenhet


Eva har sedan 2009 haft roller som bland annat kommuniktör, informatör, webbredaktör, skribent, språkkonsult, korrekturläsare, textredaktör

och klarspråksgranskare.


Exempel på uppdragsgivare: Länsstyrelserna, Växjö kommun och Natur & Kultur.

Utmärkelse


Länsstyrelserna vann Guldhanden för bästa offentliga webbplats 2018.


I motiveringen stod bland annat att "språket är tydligt och konsekvent".


Eva arbetade som skribent och klarspråksgranskare i projektet med den nya webbplatsen och är givetvis väldigt stolt över utmärkelsen.

Tommy Sandberg

Doktor i litteraturvetenskap & korrekturläsare

Jag har läst och skrivit sedan ung ålder och började bedriva högre studier med det litterära intresset i förgrunden. Efter att 2007 ha gått igenom den ettåriga Skrivarlinjen på Tärna folkhögskola skaffade jag flera examina från högskolan.

 

Under åren 2011–2013 tog jag ut en kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna, kandidatexamina i psykologi och historia vid Örebro universitet samt en magisterexamen i litteraturvetenskap i Örebro.

 

2019 disputerade jag på en avhandling på engelska inom området berättarteori efter att ha gått forskarutbildningen i Språkstudier med inriktning mot litteraturvetenskap vid Örebro universitet.

 

2020 (vår- och höstterminen) handledde jag lärarstudenter som skrev uppsats och examensarbete i svenska språket med litteraturvetenskaplig ingång.

 

I början av 2021 steg jag in som kollega till Eva på Meningsbygget. Jag språkgranskar och korrekturläser både böcker och andra texter, inklusive skönlitterära verk.

Miljöpolicy


Vi bryr oss om miljön och klimatet och vill att byrån ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi åker i första hand tåg eller buss när vi ska på kundbesök eller möten.

Vi jobbar digitalt så mycket det går och skriver bara ut papper om det är absolut nödvändigt.