Tjänster

TJÄNSTER


Vi hjälper till med både nya och befintliga texter. Ni kan anlita oss som skribenter för att skriva helt nya texter eller för att bearbeta befintliga texter. Vi kan även coacha enskilda personer att utveckla sitt skrivande. Om ni är flera som vill lära er att skriva bättre texter på jobbet kan vi anordna en workshop eller en kurs. I offentlig verksamhet hjälper vi till med klarspråk. Privatpersoner, bokförlag och andra organisationer kan även få hjälp med med textredaktionellt arbete och korrekturläsning av läromedel, facklitteratur och skönlitteratur.

språkgranskning

textgranskning

skriva nya texter

klarspråk

kurs i skrivande

workshop om skrivande

Interna texter


Interna texter är för er som vill spara tid och öka effektiviteten genom att förtydliga er interna information.

Klarspråk


Klarspråk är för verksamheter inom offentlig sektor som behöver exempelvis nya texter, språkgranskning eller en workshop

Workshops & kurser


Workshops & kurser är för er som vill utbilda och inspirera medarbetare i att skriva bättre texter på jobbet.

Externa texter


Externa texter är för er som förstår att ni kan öka lönsamheten när era texter är tydliga och begripliga.

Onlinekurs i klarspråk


Vi har börjat skapa en onlinekurs i klarspråk, för alla som skriver på jobbet. Anmäl ditt intresse nu!

Textredaktör


Textredaktionellt arbete är för förlag eller enskilda personer som vill ha hjälp med att bearbeta bokmanus.

Korrekturläsning


Korrekturläsning passar när ni har en färdig text som ni är nöjda med, och som bara behöver en sista granskning.

Skrivcoachning


Skrivcoachning är för dig vill kunna skriva bättre texter på jobbet rent allmänt eller en viss typ av text.