Interna texter


Interna texter


Tydlig intern information kan spara mycket tid och frustration för alla anställda. Ett tecken på att informationen kan vara otydlig är om HR-personalen får många frågor från medarbetare/chefer, om saker som det står om på intranätet. Ett annat tecken kan vara att anställda väljer att ta sin egen bil istället för att använda bilpoolen – på grund av att de inte förstår hur de bokar en bil. Eller att HR-personalen lägger ner mycket av sin arbetstid på att tolka interna riktlinjer och policyer.


Vad skulle det betyda för företaget om den interna informationen nådde hela vägen fram?


Som textexperter kan vi textredigera och förtydliga era interna texter så att fler förstår dem. Vi kan även skriva helt nya texter om det behövs. På så sätt kan alla anställda koncentrera sig på sina viktigaste arbetsuppgifter, och slipper lägga tid på att besvara (onödiga) frågor eller förstå otydlig information. Ni blir helt enkelt mer effektiva.


Låt oss hjälpa er att spara tid och öka effektiviteten!

Exempel på texterINTRANÄT 

Förmodligen har ni mycket information till de anställda på intranätet. När denna information är tydlig och begriplig kan ni spara mycket tid och många onödiga frågor. Vi granskar era texter och ser till att alla kan förstå dem, och vet hur de ska agera utifrån informationen.


INTERNA RIKTLINJER OCH POLICYER

Ni har säkerligen en hel del interna riktlinjer och policyer, som antingen är till för alla anställda eller för en viss yrkesgrupp som chefer eller HR-personal. När dessa dokument är enkla att förstå och tolka kan anställda spara mycket tid. Vi hjälper er att förtydliga texterna.


HANDBÖCKER OCH LATHUNDAR  

Ni har kanske ett antal handböcker eller lathundar som de anställda kan vända sig till för att få hjälp att till exempel boka resor eller hyra en bil. När dessa instruktioner är tydliga och enkla att följa kommer det gå mycket snabbare för era anställda att utföra uppgifterna. Vi hjälper er att bearbeta era handböcker och lathundar så att alla kan följa instruktionerna.


MEJL 

Vissa frågor behöver trots allt besvaras av exempelvis en chef eller HR-personalen. Men det betyder inte att ni måste lägga massor av tid på att svara på mejl. Vi visar er hur ni svarar mer effektivt på mejl, och får mer tid över till annat.


RAPPORTER   

Hur mycket tid lägger era anställda på att skriva rapporter? Kanske lite mer än vad ni önskar, och så dyker det ändå upp frågor om något som är otydligt i rapporten. Så behöver det inte vara! Vi granskar era rapporter och hjälper till att göra dem tydliga. Era anställda kan då lägga mindre tid på skrivandet, och mer tid på att använda sin expertkunskap.