Textredaktör

TEXTREDAKTÖR


Behöver ni en redaktör för att arbeta med struktur, innehåll och språk i ett bokmanus? Vi tar uppdrag som redaktörer för läromedel, facklitteratur och skönlitteratur. Självklart erbjuder vi även korrekturläsning. Privatpersoner, bokförlag och andra organisationer är välkomna att anlita oss.

Eva, du har strålande tankar på hur du ser på textens organisation och logik med sina rubriksättningar, rutor och andra finesser. TACK!


Karin Schubert, projektledare Natur & Kultur

Texten blir verkligen bättre och bättre med hjälp av din vägledning Eva. Tack för det.


Anna Kärre & Anette De Ron, författare av "Lyft fram matematiken"

Eva som redaktör

Eva har arbetat som textredaktör för läromedel på Natur & Kultur sedan 2015. Där är hon speciellt uppskattad för att hon bryr sig om både språket och innehållet. Eva behöver inte vara insatt i ämnet för att se hur innehållet kan utvecklas. Hon har ett gott öga för struktur och kan få ordning på de flesta manus. Med lång erfarenhet av lärarhandledningar kan hon även säkerställa att upprepad text och form är konsekventa genom hela materialet.


Eva kan snabbt se vilken förmåga författaren har att själv bearbeta sina texter och rättar sina kommentarer och bearbetningar utifrån det. 


Eva har bland annat jobbat med:

  • Lärarhandledningar i matematik, svenska och svenska som andraspråk
  • Handledning och fortbildning för förskolepedagoger
  • Fortbildning för fritidspedagoger
  • Fortbildning för studiehandledare och modersmålslärare
  • Elevhäften i matematik, svenska och svenska som andraspråk
  • Grundläromedel i SO och NO för mellanstadiet (arbetsböcker och lärarhandledningar)


Tommy som redaktör

Som litteraturvetare har Tommy lång erfarenhet av att läsa och analysera skönlitteratur. Eftersom hans forskningsområde är narratologi (berättarteori) och han har ett stort intresse för romanskrivande, kan ni få särskild hjälp med att arbeta igenom era berättande texter. Han drar sig inte heller för textredaktionella uppdrag som gäller fackböcker inom de humanistiska ämnena.


Tommy har tidigare varit gästredaktör för ett nummer av den vetenskapliga tidskriften Frontiers of narrative studies.