Kundtjänst & IT-support

Kundtjänst & IT-support


Även om en stor del av er kundtjänst/IT-support sköts via telefonen, finns det fortfarande mycket skriftlig information att hantera för medarbetarna. Det handlar både om kommunikationen med kunder/användare, och informationen inom företaget. 


Vad skulle det betyda för er kundtjänst/IT-support om den skriftliga kommunikationen var mer effektiv?


Som textexperter och skrivcoacher kan vi hjälper er att förtydliga er skriftliga kommunikation. Då kan era medarbetare känna sig trygga, spara tid och jobba mer effektivt. Kunderna/användarna får snabbare svar på sina frågor, och missförstånd kan lättare undvikas.


Låt oss hjälpa er att spara tid och öka effektiviteten!

Exempel på texterMEJL & CHATT

Ärenden via mejl och chatt har ibland en tendens att bli utdragna. Medarbetare och kunder/användare missförstår varandra - det kan vara svårt att förklara på ett begripligt sätt. Låt oss utbilda era medarbetare i hur de anpassar sina meddelanden efter mottagaren och skriver tydligt och effektivt.


LATHUNDAR

För ständigt återkommande frågor är det bra att ha lathundar som kunder/användare kan vända sig till. För att dessa ska bli använda krävs tydliga och lättlästa instruktioner. Vi hjälper er att formulera era lathundar så att så många som möjligt förstår dem.


INTERNA KUNSKAPSBANKER

Ni har förmodligen interna kunskapsbanker där era medarbetare kan hitta svaren på kundernas/användarnas frågor och problem. Ni kan spara mycket tid när den här informationen är tydlig, och lätt att söka i. Vi hjälper er att uppdatera era interna kunskapsbanker så att medarbetarna kan jobba mer effektivt.


INTERNA RIKTLINJER & POLICYER

Ni har givetvis en hel del riktlinjer och policyer som tar upp hur olika ärenden ska hanteras. När dessa är lätta att läsa och följa kan medarbeterna jobba mer effektivt, och risken för missförstånd minskar. Låt oss hjälpa er att uppdatera och formulera era riktlinjer och policyer, så att medarbetarna kan känna sig trygga i att de gör rätt.