Externa texter

Externa texter

  • Har ni funderat över hur mycket tid ni lägger på att besvara (onödiga) frågor eller reda ut missförstånd?
  • Har ni någon gång lekt med tanken att tydliga och begripliga texter kan hjälpa er att öka lönsamheten?

Allt ni skriver är kommunikation och all kommunikation påverkar era kunders omdöme om er. Varje mejl, varje manual och varje webbtext kan hjälpa eller stjälpa er. Ni kan öka lönsamheten med bra texter - eller slösa dyrbar tid på frågor och missförstånd som uppstått på grund av otydliga texter.


Låt oss hjälpa er att nå större framgång genom era texter!


Tydlig information kan spara mycket tid och bidra till ökat förtroende för ert företag. När alla befintliga och möjliga kunder förstår vad ni vill berätta kommer de tycka om er. Om de inte förstår er kommer de vända sig till någon annan som de förstår - och som förstår dem. Att satsa på tydliga texter är alltså en investering som lönar sig. Vi hjälper att bearbeta era befintliga texter eller skriva nya.


Med vår hjälp kan ni öka lönsamheten och få nöjda kunder som tycker om er. 

Exempel på texterKUNDBREV

Ibland behöver ni skicka viktig information till era kunder, och då vill ni givetvis att kunden ska läsa brevet. Men varför gör de inte alltid det, eller varför ställer de frågor som redan är besvarade i brevet? Låt oss hjälpa er att skriva läsvärda kundbrev som är tydliga och begripliga.


BROSCHYRER OCH FOLDRAR

Informativa broschyrer eller foldrar om ert företag måste vara kortfattade och lätta att läsa. Vi hjälper er att hitta kärnan i ert budskap och förmedla det i era broschyrer. 


MANUALER OCH INSTRUKTIONER

Manualer och instruktioner behövera vara formulerade på ett visst sätt för att de ska kunna följas. Vi hjälper er att skriva tydliga instruktioner, som alla förstår.


MEJL OCH KUNDSERVICE

Blir det mycket mejlande fram och tillbaka, med befintliga och/eller möjliga kunder? Vi hjälper era anställda eller er kundtjänst att skriva mer effektiva mejl! Kunderna får ökat förtroende, och ni sparar tid. 

Mer om kundtjänst


RAPPORTER   

Hur mycket tid lägger era anställda på att skriva rapporter? Kanske lite mer än vad ni önskar, och så dyker det ändå upp frågor om något som är otydligt i rapporten. Så behöver det inte vara! Vi granskar era rapporter och hjälper till att göra dem tydliga. Era anställda kan då lägga mindre tid på skrivandet, och mer tid på att använda sin expertkunskap.